Начало

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СПАСЕНИЕ – ВАРНА

CHRISTIAN CENTER SALVATION VARNA

НЕ САМО С ХЛЯБ ЩЕ ЖИВЕЕ ЧОВЕК, НО С ВСЯКО СЛОВО, КОЕТО ИЗЛИЗА ОТ БОЖИИТЕ УСТА