Дарение / Financial Support

АКО ПОСЛАНИЯТА В ТОЗИ САЙТ СА БИЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ВАС И ИСКАТЕ ДА ПОСЕЕТЕ ФИНАНСОВО СЕМЕ В ТОВА СЛУЖЕНИЕ, МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

Чрез пощенски запис:

Християнски  Център Спасение гр.Варна

Георги Кръстев Георгиев

гр.Варна 9003,  ул.Перекоп 17А

Чрез банков превод в лева:

За Георги Кръстев Георгиев

Първа Инвестиционна Банка

IBAN:BG69FINV915010BGN0BS5N