ap.Thamo Naidoo – 2013

Ако видео файловете не се отварят на Вашия компютър, моля инсталирайте Adobe Flash Player.
Под всяко видео имате възможност да изтеглите самия видео файл, от дадената връзка към него (в синьо).

If the following video files are not playable on your computer, please install Adobe Flash Player.
Under every video there is a download link for the attached “FLV” file (in blue).

ap.Thamo Naidoo – Varna 2013 – ПЪРВА СЕСИЯ / FIRST SESSION
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕОТО В ПРАВИЛНИ ПРОПОРЦИИ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО “FILL WINDOW”
TO WATCH THE VIDEO IN RIGHT PROPORTIONS SELECT FROM THE MENU “FILL WINDOW”

Свали видео файла / Download the file

ap.Thamo Naidoo – Varna 2013 – ВТОРА СЕСИЯ / SECOND SESSION
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕОТО В ПРАВИЛНИ ПРОПОРЦИИ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО “FILL WINDOW”
TO WATCH THE VIDEO IN RIGHT PROPORTIONS SELECT FROM THE MENU “FILL WINDOW”

Свали видео файла / Download the file

ap.Thamo Naidoo – Varna 2013 – ТРЕТА СЕСИЯ / THIRD SESSION
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕОТО В ПРАВИЛНИ ПРОПОРЦИИ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО “FILL WINDOW”
TO WATCH THE VIDEO IN RIGHT PROPORTIONS SELECT FROM THE MENU “FILL WINDOW”

Свали видео файла / Download the file

ap.Thamo Naidoo – Varna 2013 – ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ / FOURTH SESSION
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕОТО В ПРАВИЛНИ ПРОПОРЦИИ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО “FILL WINDOW”
TO WATCH THE VIDEO IN RIGHT PROPORTIONS SELECT FROM THE MENU “FILL WINDOW”

Свали видео файла / Download the file

ap.Thamo Naidoo – Varna 2013 – ПЕТА СЕСИЯ / FIFTH SESSION
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕОТО В ПРАВИЛНИ ПРОПОРЦИИ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО “FILL WINDOW”
TO WATCH THE VIDEO IN RIGHT PROPORTIONS SELECT FROM THE MENU “FILL WINDOW”

Свали видео файла / Download the file

ap.Thamo Naidoo – Varna 2013 – ШЕСТА СЕСИЯ Въпроси и отговори / SIXTH SESSION QA
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕОТО В ПРАВИЛНИ ПРОПОРЦИИ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО “FILL WINDOW”
TO WATCH THE VIDEO IN RIGHT PROPORTIONS SELECT FROM THE MENU “FILL WINDOW”

Свали видео файла / Download the file

ap.Thamo Naidoo – Varna 2013 – СЕДМА СЕСИЯ / SEVENTH SESSION
ЗА ДА ГЛЕДАТЕ ВИДЕОТО В ПРАВИЛНИ ПРОПОРЦИИ ИЗБЕРЕТЕ ОТ МЕНЮТО “FILL WINDOW”
TO WATCH THE VIDEO IN RIGHT PROPORTIONS SELECT FROM THE MENU “FILL WINDOW”

Свали видео файла / Download the file