п-р Георги Георгиев – София

Ако видео файловете не се отварят на Вашия компютър, моля инсталирайте Adobe Flash Player.
Под всяко видео имате възможност да изтеглите самия видео файл, от дадената връзка към него (в синьо).

If the following video files are not playable on your computer, please install Adobe Flash Player.
Under every video there is a download link for the attached “FLV” file (in blue).

п-р Георги Георгиев – гр.София – ПЪРВА СЕСИЯ / FIRST SESSION

Свали видео файла / Download the file

п-р Георги Георгиев – гр.София – ВТОРА СЕСИЯ / SECOND SESSION

Свали видео файла / Download the file