Конференция с п-р Георги Георгиев – Църква Сион гр.Варна

Ако видео файловете не се отварят на Вашия компютър, моля инсталирайте Adobe Flash Player.
Под всяко видео имате възможност да изтеглите самия видео файл, от дадената връзка към него (в синьо).

If the following video files are not playable on your computer, please install Adobe Flash Player.
Under every video there is a download link for the attached “FLV” file (in blue).

THE WHOLE CONFERENCE IS IN BULGARIAN LANGUAGE!

Конференция с п-р Георги Георгиев – Църква Сион гр.Варна – ПЪРВА СЕСИЯ

Свали видео файла / Download the file

Конференция с п-р Георги Георгиев – Църква Сион гр.Варна – ВТОРА СЕСИЯ

Свали видео файла / Download the file

Конференция с п-р Георги Георгиев – Църква Сион гр.Варна – TPETA СЕСИЯ

Свали видео файла / Download the file

Конференция с п-р Георги Георгиев – Църква Сион гр.Варна – ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ

Свали видео файла / Download the file