Thamo Naidoo XI.2009

Ако видео файловете не се отварят на Вашия компютър, моля инсталирайте Adobe Flash Player.
Под всяко видео имате възможност да изтеглите самия видео файл, от дадената връзка към него (в синьо).

If the following video files are not playable on your computer, please install Adobe Flash Player.
Under every video there is a download link for the attached “FLV” file (in blue).

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ПЪРВА СЕСИЯ / FIRST SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ВТОРА СЕСИЯ / SECOND SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ТРЕТА СЕСИЯ / THIRD SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ / FOURTH SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ПЕТА СЕСИЯ / FIFTH SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ШЕСТА СЕСИЯ / SIXTH SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – СЕДМА СЕСИЯ / SEVENTH SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ОСМА СЕСИЯ / EIGHTH SESSION

Свали видео файла / Download the file

Thamo Naidoo XI.2009 – гр.Варна – ДЕВЕТА СЕСИЯ / NINTH SESSION

Свали видео файла / Download the file