Серии поучения / Series of teachings

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ПОДСЕКЦИЯ:

SELECT A SUBSECTION:

“БОЖИЯТА БЛАГОДАТ (2009 и 2013)”

 

“ИДЕНТИЧНОСТТА НА СИНОВЕТЕ (2009)”

 

“ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА (2009)”

 

“ЗАВЕТА НА АВРААМ С БОГА (2009)”

 

“ХЕВРОН (2009)”

 

“БЛАГОДАТТА НА ЮДОВИЯ ДОМ (2010)”

 

“ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА АПОСТОЛСКА КУЛТУРА (2010)”

 

“ДУХОВНА МИГРАЦИЯ (2011)”

 

“ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЖИВОТА НА СИНОВЕТЕ (2011)”

 

“НАШЕТО НАСЛЕДСТВО В ХРИСТОС (2011)”

 

“ИЗРАСТВАНЕ В ЗРЯЛОСТ (2012)”

 

“ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БОЖИЯ СИН (2012-2014)”

 

“ПОБЕДА НАД ПЛЪТТА (2014)”

 

“ЦЕННОСТТА НА СЛОВОТО (2014)”

 

“БОЖИЯТ РЕД ЗА ЧОВЕКА – ДУХ, ДУША И ТЯЛО (2014)”

 

“БОЖИЯТА АГАПЕ ЛЮБОВ (2015)”

 

“РАЗБИРАНЕ ЗА СИЛАТА НА ЗАВЕТА С БОГА (2015)”

 

“БОЖИЯТ МОДЕЛ ЗА БРАЧЕН ЗАВЕТ И СЕМЕЙСТВО (2015-2016)”

 

“ПРИНЦИПИ ЗА СЕЕНЕ (2014-2016)”

 

“ПОЗНАВАНЕТО НА БОГ КАТО БАЩА (2016)”

 

“ЖИВОТ ОСНОВАН НА КАНАРАТА ХРИСТОС (2016)”

 

“ПРЕБЪДВАНЕ В ИСТИНСКАТА ЛОЗА (2016-2017)”